6 czerwca 2023

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był pionierem wychowania fizycznego w Polsce

Related

Epidemie w historii Krakowa

Przeglądając strony jednego z najstarszych miast w Polsce, natrafiamy...

Sport dla intelektualistów po polsku: jak i gdzie krakowianie grają w szachy

Elegancki sport, jakim są szachy, pojawił się w Krakowie...

O polskim chirurgu i profesorze Uniwersytetu Jagiellońskiego Józefie Boguszu

Józef Bogusz był wybitnym polskim chirurgiem, historykiem medycyny, profesorem...

Jak Czarna Śmierć szalała w Krakowie: historia epidemii dżumy

W historii Krakowa było wiele epidemii, które wyrządziły znaczne...

Share

Historia polskiej medycyny zawiera wiele wybitnych nazwisk lekarzy, którzy nie bali się realizować własnych, niezwykłych pomysłów. Jednym z nich był Henryk Jordan. 

Przeprowadził wiele badań z zakresu fizjologii i ginekologii, a także był pionierem nowych metod w wychowaniu fizycznym. Więcej o życiu i twórczości utalentowanego lekarza przeczytacie w artykule na ikrakow.net.

Osobista ścieżka życiowa Henryka Jordana

Henryk Jordan urodził się w Przemyślu w 1842 roku jako syn Bonifacego i Salomei Jordanów. Rodzina Henryka miała korzenie szlacheckie.

Swoją edukację rozpoczął w ukraińskim mieście Tarnopol. Tam Henryk przez cztery lata uczył się w miejscowym gimnazjum. Następnie przeniósł się do polskiego Tarnowa, a później do Włoch.

W Wiedniu Henryk Jordan zainteresował się medycyną i szczegółowo ją studiował. Studia w tym mieście nie przebiegały jednak pomyślnie, więc przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Młodemu naukowcowi udało się ukończyć studia, co prawda nie do końca. Nie udało mu się zdać egzaminu końcowego ze względu na stan zdrowia z powodu zapalenia opłucnej.

Nieco później przeniósł się do Niemiec, a następnie do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku Henryk Jordan poznał nowe metody w wychowaniu fizycznym. Ponadto otworzył tu własną szkołę położniczą.

W 1870 roku naukowiec uzyskał w Polsce tytuł doktora medycyny i niedługo wrócił do ojczyzny. 

W 1890 roku Henryk pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie dwukrotnie został mianowany dziekanem Wydziału Lekarskiego. Stał również na czele Krakowskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Lekarskiego.

Innowacyjne podejścia Henryka Jordana w medycynie

W medycynie Henryka Jordana najbardziej interesowały takie dziedziny jak ginekologia, położnictwo i fizjologia. Lekarz łączył w swojej pracy teorię z praktyką. 

Henryk Jordan napisał wiele prac i artykułów dotyczących ginekologii, w których opisywał własne podejście do rozwoju tej dziedziny. W szczególności redagował czasopismo Przegląd Higieniczny.

Ważnym osiągnięciem lekarza był pomysł wprowadzenia do szkół wychowania fizycznego i opieki medycznej. Henryk Jordan przyczynił się do powstania specjalnych kursów dla nauczycieli wychowania fizycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ponadto z inicjatywy Henryka Jordana na krakowskich Błoniach powstał pierwszy w Europie plac zabaw dla dzieci. Obserwując trend nabierający rozpędu w Ameryce, Henryk Jordan postanowił przywieźć ten pomysł do swojego kraju. 

Ze względu na to, że kultura uprawiania gimnastyki na świeżym powietrzu nie była w Polsce rozpowszechniona, to wydarzenie było ważnym krokiem w wychowaniu fizycznym młodzieży. Po nim place zabaw zaczęły powstawać w innych miastach w Polsce i Europie.

Wybitny lekarz zmarł w 1907 roku. Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Ciekawostki dotyczące lekarza

  • Henryk Jordan był znanym lekarzem, więc często leczył zamożnych ludzi. Jedną z jego pacjentek była księżna cieszyńska Izabela Habsburg.
  • Wiadomo, że lekarz nie popierał idei równości kobiet i mężczyzn w medycynie. Głosował przeciwko przyjmowaniu kobiet na wydziały lekarskie.
  • Głównym credo lekarza było to, że ciało i umysł człowieka potrzebują odpoczynku, a ćwiczenia na świeżym powietrzu dodają energii i poprawiają zdrowie.
  • Na poglądy polskiego naukowca na wychowanie fizyczne wpłynęła szwedzka gimnastyka dla kobiet, którą poznał w Stanach Zjednoczonych.
  • Pomysły doktora stały się tak popularne, że ukuto specjalne określenie „ogródek jordanowski”. Odnosi się ono do terenu zielonego z placem zabaw dla dzieci.
  • Poza pracą naukową i medyczną, Jordan był aktywny w życiu publicznym. W szczególności był radnym w Radzie Miasta Krakowa, organizatorem chóru, członkiem organizacji Sokół itp.
  • W 1978 roku na podstawie biografii Henryka Jordana powstał film „Zielona ziemia”.
.,.,.,.